Política de Privadesa1. CAL COLOMA, SL és una empresa amb NIF B60420734 i domicili fiscal a C/ SARDANA, 25 BAIXOS · 08600 BERGA, titular de la pàgina web www.calcoloma.com i de la base o bases de dades de caràcter personal generades amb les dades subministrades pels usuaris.

2. A efectes del que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades personals introduïdes voluntàriament en el present formulari seran emmagatzemades a un fitxer o fitxers titularitat de CAL COLOMA, SL , degudament inscrits.

3. L’usuari, mitjançant el marcatge de la casella corresponent en cada cas, accepta expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades així com pel manteniment, compliment, desenvolupament i control de la relació entre l’usuari i CAL COLOMA, SL Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, CAL COLOMA, SL les cancel•larà, esborrarà i/o bloquejarà.

4. Per la seva part CAL COLOMA, SL garanteix que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per a l’assoliment d’aquesta finalitat l’usuari accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

5. CAL COLOMA, SL és plenament conscient de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i, en virtut de la corresponent normativa legal (en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal – LOPD- i la seva normativa de desenvolupament) té implantat un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal.INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS A FITXERS I EL SEU RESPONSABLECAL COLOMA, SL informa als USUARIS que les dades que ens facilitin podran ser utilitzades per tal de que CAL COLOMA, SL realitzi enviaments de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals per correu electrònic, postal o fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, de publicitat específica dels productes, serveis o ofertes que CAL COLOMA, SL estimi que poguessin ser del seu interès, d’acord amb el servei demanat, de manera que les dades referents a l’Usuari seran utilitzades per dur a terme aquestes comunicacions i això a l’empara del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, de manera que l’Usuari accepta igualment i autoritza a CAL COLOMA, SL perquè utilitzem la seva informació personal amb la finalitat de remetre-li la informació comercial a què es refereix aquest paràgraf.

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà telemàtic equivalent, el fet de facilitar les seves dades a CAL COLOMA, SL equival a la seva autorització expressa per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

No obstant això, s’informa que el consentiment que ara ens atorga, per rebre per correu electrònic o mitjà telemàtic equivalent l’esmentada informació, podrà ser revocat en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci arribar i, en qualsevol moment, mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: contacte@calcoloma.com.

Tanmateix, l’Usuari és informat que es podran comunicar les seves dades en cas que existeixi obligació legal i/o contractual.DRETS QUE ASSISTEIXEN L’USUARI I FORMA D’EXERCICICAL COLOMA, SL informa als Usuaris que, en virtut del que disposa la legislació aprovada al respecte, podran fer valer els seus drets de: Accés, Cancel•lació, Rectificació i, si s’escau, Oposició al tractament de les dades personals de què són titulars.

L’usuari tindrà els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel•lació de les dades, reconeguts en els articles 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol•licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents mitjans:

• Correu electrònic: botiga@calcoloma.com6. Els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer les visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

7. CAL COLOMA, SL pel seu propi compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals d’usuari.

8. Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació al seu equip.

9. Per utilitzar el present website no és necessari que l’usuari permeti la insatl.lació de les cookies enviades pel website, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici de què sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o login, fet que podria alentir la navegació.

10. Les cookies utilitzades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per recollir informació de caire personal.

11. Igualment, CAL COLOMA, SL garanteix expressament els usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol•licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta.

12. No obstant això, CAL COLOMA, SL podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables així com revelar dades en cas d’obligació contractual.DEVOLUCIONS. GARANTIA LEGAL I DRET DE DESESTIMENT.

• Si no queda satisfet amb la seva compra li tornem els diners, per això és imprescindible la entrega de les mercaderies adquirides junt amb el comprobant de compra. Per a qualsevol dubte sobre devolucions truqui al núm 938.210.296, o enviï un email a botiga@calcoloma.com

• L'informem que l'assisteix garantia legal de conformitat amb la normativa vigent.

• Pot exercir els seus drets de desistiment, trucant al nº 938.210.296, enviant un email a botiga@calcoloma.com, o directament en els nostres establiments, en un termini de 14 dies naturals des del lliurament . Aquest no és aplicable a productes que hagin estat transformats complint les seves indicacions, ni per a productes frescos o de caducitat menor o igual a la data en què ens comuniqui el desistiment, així com a productes desprecintats que per raons d'higiene o salut no pugui admetre la devolució.